Intg─ža┼╝ilt biex tie─žu sehem fl-ist─žarri─í Gallup World Poll. L-intervistatur/intervistatri─ői tieg─žek tak/tatek dan il-link biex jg─žinek/tg─žinek tifhem aktar dwar is-sehem tieg─žek f'dan l-ist─žarri─í. L-intervistatur/intervistatri─ői tieg─žek se jer─ía' jag─žmel/ter─ía' tag─žmel kuntatt mieg─žek fi ┼╝mien qasir biex itik/ittik l-opportunit├á biex taqsam l-opinjonijiet tieg─žek mad-dinja kollha.

─áejt mag─ž┼╝ul minn Gallup b'mod random mill-popolazzjoni adulta kollha tal-pajji┼╝ tieg─žek. Kull individwu jista' ji─íi mag─ž┼╝ul permezz ta' dan il-metodu ta' selezzjoni, i┼╝da huwa importanti ─žafna li INTI tipparte─őipa. Il-Gallup World Poll ji─íbor varjet├á ta' informazzjoni li tintu┼╝a biex ni┼╝guraw li nifhmu u nirrapprezentaw b'mod akkurat l-opinjonijiet tieg─žek u ta' ─őittadini differenti fil-pajji┼╝ tieg─žek. Ir-risposti kollha li tag─žti lill-intervistatur/intervistatri─ői ser jibqg─žu kunfidenzjali.

X'inhu l-Gallup World Poll?

Fl-2005, Gallup ─žejjiet inizjattiva ta' 100 sena biex tkejjel ir-rieda ta' kull persuna fid-dinja. Il-Gallup World Poll huwa issa l-g─žola livell (gold standard) ta' st─žarri─í mad-dinja kollha. INTI ser tag─žmel parti mit-tnax -il sena ta' ─íbir u rappurta─í─í ta' ri┼╝ultati ta' dan l-istudju importanti.

Madwar id-dinja kollha, il-Gallup World Poll isegwi l-opinjonijiet tan-nies fuq il-kwistjonijiet li jg─žoddu l-aktar. Insegwu u nanalizzaw aktar minn 100 kwistjoni dinjija kru─őjali li jaffettwaw il-─žajja ta' nies b─žalek, b─žal ng─židu a─žna l-libert├á tal-medja, is-sigurt├á, approvazzjoni tat-tmexxija, kuntentizza u impjieg.

─Žafna organizzazzjonijiet mag─žrufa u akkademici influwenti ju┼╝aw ir-ri┼╝ultati mill-World Poll biex jivvalorizzaw u jfasslu x-xog─žol tag─žhom. L-opinjonijiet tieg─žek jistg─žu ji─íu u┼╝ati biex jitfasslu deci┼╝jonijiet u politika globali.

Pro─íetti mag─žrufin li u┼╝aw il-Gallup World Poll jinkludu:

Project Name Description
Global Findex This World Bank project measures financial inclusion in more than 140 countries.
Voices of the Hungry This Food and Agricultural Organization of the United Nations project collects cross-culturally comparable information from adults worldwide to help gain global and country-level estimates of food insecurity severity.
Global Slavery Index The Walk Free Foundation works with Gallup to collect nationally representative survey data in high-risk countries to anchor their estimates on the prevalence of modern slavery.

Dr. George Gallup qal, "Jekk id-demokrazzija hija dwar ir-rieda tan-nies, m'g─žandux xi ─žadd jiskopri x'inhi din ir-rieda?"

─Žerqana li nsiru nafu iktar dwar il-─žsibijiet u l-opinjonijiet tieg─žek matul l-intervista. L-intervistatur/intervistatri─ői tieg─žek ser jer─ía'/ter─ía' tikkuntattjak fi ┼╝mien qasir.