Intgħażilt biex tieħu sehem fl-istħarriġ Gallup World Poll. L-intervistatur/intervistatriċi tiegħek tak/tatek dan il-link biex jgħinek/tgħinek tifhem aktar dwar is-sehem tiegħek f'dan l-istħarriġ. L-intervistatur/intervistatriċi tiegħek se jerġa' jagħmel/terġa' tagħmel kuntatt miegħek fi żmien qasir biex itik/ittik l-opportunità biex taqsam l-opinjonijiet tiegħek mad-dinja kollha.

Ġejt magħżul minn Gallup b'mod random mill-popolazzjoni adulta kollha tal-pajjiż tiegħek. Kull individwu jista' jiġi magħżul permezz ta' dan il-metodu ta' selezzjoni, iżda huwa importanti ħafna li INTI tipparteċipa. Il-Gallup World Poll jiġbor varjetà ta' informazzjoni li tintuża biex niżguraw li nifhmu u nirrapprezentaw b'mod akkurat l-opinjonijiet tiegħek u ta' ċittadini differenti fil-pajjiż tiegħek. Ir-risposti kollha li tagħti lill-intervistatur/intervistatriċi ser jibqgħu kunfidenzjali.

X'inhu l-Gallup World Poll?

Fl-2005, Gallup ħejjiet inizjattiva ta' 100 sena biex tkejjel ir-rieda ta' kull persuna fid-dinja. Il-Gallup World Poll huwa issa l-għola livell (gold standard) ta' stħarriġ mad-dinja kollha. INTI ser tagħmel parti mit-tnax -il sena ta' ġbir u rappurtaġġ ta' riżultati ta' dan l-istudju importanti.

Madwar id-dinja kollha, il-Gallup World Poll isegwi l-opinjonijiet tan-nies fuq il-kwistjonijiet li jgħoddu l-aktar. Insegwu u nanalizzaw aktar minn 100 kwistjoni dinjija kruċjali li jaffettwaw il-ħajja ta' nies bħalek, bħal ngħidu aħna l-libertà tal-medja, is-sigurtà, approvazzjoni tat-tmexxija, kuntentizza u impjieg.

Ħafna organizzazzjonijiet magħrufa u akkademici influwenti jużaw ir-riżultati mill-World Poll biex jivvalorizzaw u jfasslu x-xogħol tagħhom. L-opinjonijiet tiegħek jistgħu jiġu użati biex jitfasslu deciżjonijiet u politika globali.

Proġetti magħrufin li użaw il-Gallup World Poll jinkludu:

Project Name Description
Global Findex This World Bank project measures financial inclusion in more than 140 countries.
Voices of the Hungry This Food and Agricultural Organization of the United Nations project collects cross-culturally comparable information from adults worldwide to help gain global and country-level estimates of food insecurity severity.
Global Slavery Index The Walk Free Foundation works with Gallup to collect nationally representative survey data in high-risk countries to anchor their estimates on the prevalence of modern slavery.

Dr. George Gallup qal, "Jekk id-demokrazzija hija dwar ir-rieda tan-nies, m'għandux xi ħadd jiskopri x'inhi din ir-rieda?"

Ħerqana li nsiru nafu iktar dwar il-ħsibijiet u l-opinjonijiet tiegħek matul l-intervista. L-intervistatur/intervistatriċi tiegħek ser jerġa'/terġa' tikkuntattjak fi żmien qasir.