skip to main content

Back to Search Results

Anna Brzezińska

Anna Brzezińska

Poland

Coaching Expertise: Career, Education, Executive Coaching, Families, Leadership, Life Coaching, Managers, Parenting, Personal Development, Students/Youth, Teams

Coaching Availability: Is accepting new clients

Coaching Method: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Zoom)

Coaching Language: English (USA)

About Anna Brzezińska

Psycholog, Coach, Trener
Moje talenty: Empatia/Strateg/Czar/Adaptacja/Współzależność
Najbardziej w życiu interesują mnie ludzie. Ciekawi mnie, dlaczego są, jacy są i kim mogliby się stać „w najlepszej wersji siebie” W pełni utożsamiam się ze stwierdzeniem twórcy CliftonStrengths, który uważał, iż nie możesz być kimkolwiek zechcesz, ale możesz być najlepszą wersją osoby, którą już jesteś. Moją pasją jest wspieranie klientów w stawaniu się właśnie „najlepszą wersją siebie” Dlaczego?

Bo jak twierdził Albert Einstein: „Geniuszem jest każdy. Jeśli jednak oceniasz rybę przez pryzmat jej umiejętności wspinania się na drzewo, przeżyje całe swoje życie, wierząc, że jest głupia”. Największą satysfakcję w pracy odczuwam, kiedy klient odkrywa i docenia swoje indywidualne talenty, a następnie wzmocniony i świadomy swojej unikalności realizuje to, co przynosi mu radość i satysfakcję.

Współtworzę firmę Talents Discovery, która wspiera klientów indywidulanych oraz organizacje, w pracy nad rozwojem mocnych stron. Inwestycja w talenty to wygrana typu ”win-win” dla wszystkich zainteresowanych stron. Jest tak, dlatego, że kiedy mamy możliwość, na co dzień wykorzystywać nasze dominujące talenty wzrasta nasze zaangażowanie oraz satysfakcja zarówno zawodowa jak i osobista, co przekłada się również na wymierne korzyści biznesowe.

Jestem głęboko przekonana, że określenie dominujących talentów i praca nad nimi jest niezwykle korzystna szczególnie na etapie dokonywania ważnych wyborów życiowych. Inwestycja w mocne strony jest bardzo dobrym sposobem na odnalezienie satysfakcjonującej drogi zarówno na etapie wyboru ścieżki edukacji czy też kariery.Talenty rozwijają się najlepiej poprzez kontakt z drugim człowiekiem.” Don Clifton
Więc zapraszam do kontaktu: www.talentsdiscovery.pl

I am interested in people the most in my life. I wonder why they are what they are and who they could become "in the best version of themselves" I fully identify with the statement of the creator CliftonStrengths assessment who believed that you cannot be anyone you want, but you can be the best version of the person you already are. My passion is to support clients in becoming the "best version of themselves”
I co-create Talents Discovery, which supports individual clients and organizations in the development of strengths. Investment in talent is a "win-win" result for all interested parties. This is because when we have the opportunity to use our dominant talents on a daily basis, our commitment and professional and personal satisfaction increase.
We believe that defining dominating talents and working on them is extremely beneficial especially at the stage of making important life choices. An investment in strengths is a very good way to find the right way both at the stage of choosing the path of education or career. Talents develop best through contact with other people. "Don Clifton, So please contact: www.talentsdiscovery.pl