skip to main content

Voltar aos resultados da pesquisa

Wojtek Bartosik

Wojtek Bartosik

Poland

Competência de coaching: Career, Enterprise Business, Leadership, Managers, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Technology, Executive Coaching, Teams

Disponibilidade de coaching: Is accepting new clients

Método(s) de coaching: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Zoom), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Zoom), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

Idioma(s) de coaching: English (USA), Polski

Sobre Wojtek Bartosik

UWALNIAM MOCNE STRONY: Pomagam liderom i ich organizacjom odnosić sukces budując na ich mocnych stronach, w zgodzie z ich wartościami. Moi klienci poznają lepiej siebie oraz swoje zespoły i przekuwają tę świadomość w działanie. W efekcie wzrasta ich zaangażowanie, łatwiej realizują ważne cele zawodowe i osobiste oraz wzrasta ich poczucie spełnienia.

W mojej pracy łączę ponad 12 letnie doświadczenie menedżerskie z korporacji, pracę z mocnymi stronami w oparciu o metodologię Gallup’a, oraz systemowe podejście do wartości klienta. Moje kompetencje coachingowe potwierdza certyfikat International Coaching Community (ICC), który uzyskałem z wyróżnieniem w 2014 roku oraz opinie moich zadowolonych klientów.

Współtworzę firmę Strengths Community, która pomaga organizacjom wydobyć i wykorzystać najmocniejsze strony liderów, zespołów i pracowników. Wspieramy naszych Klientów we wzmacnianiu zaangażowania ludzi i rozwoju biznesu. Wiemy, że naturalne ludzkie talenty to potencjał, którego wykorzystanie przynosi organizacjom wymierne korzyści biznesowe.

Promujemy rozwój w oparciu o mocne strony w Polsce, m.in. w ramach grupy na Facebook’u Strengths Community - Społeczność mocnych stron i talentów Gallupa oraz podczas regularnych meetupów entuzjastów mocnych stron.

Moje dominujące naturalne talenty to:
Rozwijanie Innych | Wizjoner | Komunikatywność | Maksymalista | Optymista

UNLEASHING STRENGTHS: I help leaders and their organizations succeed by leveraging their strengths, in harmony with their values. My clients increase awareness about themselves and their teams and turn these insights into actions. In result, their engagement increases, they achieve important professional and personal goals, and have higher sense of accomplishment.

I combine over 12 years of leadership experience in an international corporation, with deep work on strengths, based on Gallup’s methodology and a systemic approach to client’s values. My coaching competence was certified with honors by the International Coaching Community (ICC) in 2014 and has been continuously attested by satisfied clients.

I am a co-founder of Strengths Community, which helps organizations identify and leverage strengths of their leaders, teams and employees. We support our Clients in strengthening engagement of their employees and developing their business. We know that people’s natural talents form a potential, which if unleashed drives business results.

We promote strengths based development in Poland: on a Facebook group (Strengths Community - Społeczność mocnych stron i talentów Gallupa) and during regular strengths meetups.

My most dominant natural talents are:
Developer | Futuristic | Communication | Maximizer | Positivity