skip to main content

返回至搜索结果

Dorota Krasnodębska-Wnorowska

Dorota Krasnodębska-Wnorowska

Poland

辅导专业知识: Career, Enterprise Business, Executive Coaching, Leadership, Managers, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams, Technology

是否可提供辅导: Is accepting new clients

辅导方法: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Zoom), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Zoom), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

辅导语言: English (USA)

关于 Dorota Krasnodębska-Wnorowska

About Dorota Krasnodębska-Wnorowska

Konsultant mocnych stron, Trener Innowacji, Team Coach, Executive Coach

UWALNIAM MOCNE STRONY: Wspieram zespoły, liderów i ich organizacje w wykorzystywaniu podejścia bazującego na mocnych stronach do lepszej współpracy, efektywniejszego działania, docenienia własnej unikalności. Wspieram zaangażowanie pracowników wykorzystując elementy Design Thinking. 

W efekcie moi klienci doceniają własne zasoby i potrafią je wykorzystać wnosząc wartość do swojego życia i życia organizacji.

 

Posiadam 11 lat doświadczenia w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń, realizacji procesów coachingowych oraz konsultowaniu wdrożenia strategii marki i organizacji.  Mam ponad 2000 godzin praktyki szkoleniowej, Posiadam Certyfikat Trenera Biznesu i Coacha metodą TROP, dyplom Treningu Interpersonalnego. Wspieram rozwój umiejętności miękkich studentów SGH.  

 

Współtworzę firmę Strengths Community, która pomaga organizacjom wydobyć i wykorzystać najmocniejsze strony liderów, zespołów i pracowników. Wspieramy naszych Klientów we wzmacnianiu zaangażowania ludzi i rozwoju biznesu. Wiemy, że naturalne ludzkie talenty to potencjał, którego wykorzystanie przynosi organizacjom wymierne korzyści biznesowe.

Promujemy rozwój w oparciu o mocne strony w Polsce, m.in. w ramach grupy na Facebook’u Strengths Community - Społeczność mocnych stron i talentów Gallupa oraz podczas regularnych meetupów entuzjastów mocnych stron.

Moje dominujące naturalne talenty to:

Strateg| Rozwijanie Innych | Uczenie się| Indywidualizacja | Współzależność

 

 

 

About Dorota Krasnodębska-Wnorowska

Strengths Consultant, Innovation Trainer, Team and Executive coach

UNLEASHING STRENGTHS: I support teams, leaders and their organizations in using the strengths-based approach to better cooperation, being more effective, and appreciation of their own uniqueness. I support employee engagement by using Design Thinking approach.

As a result, my clients appreciate their own strengths and are able to use them, bringing value to their lives and the life of the organization.

 

I have 11 years of experience in designing and conducting trainings, coaching processes and consulting the implementation of brand and organization strategies. I have over 2,000 hours of training practice, I have a Business Trainer and Coach Certificate, Interpersonal Training diploma. I support the development of soft skills of Warsaw School of Economics students.

I am a co-founder of Strengths Community, which helps organizations identify and leverage strengths of their leaders, teams and employees. We support our Clients in strengthening engagement of their employees and developing their business. We know that people’s natural talents form a potential, which if unleashed drives business results.

We promote strengths based development in Poland: on a Facebook group (Strengths Community - Społeczność mocnych stron i talentów Gallupa) and during regular strengths meetups.

 

My most dominant natural talents are:

Strategic| Developer | Learner | Individualization | Connectedness|