skip to main content

返回至搜索结果

Dominika Stróżyńska

Dominika Stróżyńska

辅导专业知识: Career, Education, Enterprise Business, Leadership, Manufacturing, Personal Development, Students/Youth, Teams, Wellbeing

是否可提供辅导: Is accepting new clients

辅导方法: Coaching Packages, In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Workshops

辅导语言: English

关于 Dominika Stróżyńska


UWALNIAM MOCNE STRONY: Pomagam liderom i ich organizacjom odnosić sukces budując na ich mocnych stronach.

W mojej pracy łączę ponad 10 letnie doświadczenie menedżerskie z korporacji, w szczególności zarządzanie zmianą, pracę z mocnymi stronami w oparciu o metodologię Gallup’a, oraz inne narzędzia rozwoju osobistego takie jak mindfulness, NVC, coaching prowokatywny.

Współtworzę firmę Strengths Community, która pomaga organizacjom wydobyć i wykorzystać najmocniejsze strony liderów, zespołów i pracowników. Wspieramy naszych Klientów we wzmacnianiu zaangażowania ludzi i rozwoju biznesu. Wiemy, że naturalne ludzkie talenty to potencjał, którego wykorzystanie przynosi organizacjom wymierne korzyści biznesowe.

Promujemy rozwój w oparciu o mocne strony w Polsce, m.in. w ramach grupy na Facebook’u (Strengths Community - Społeczność mocnych stron i talentów Gallupa) oraz podczas regularnych meetupów entuzjastów mocnych stron.

Moje dominujące naturalne talenty to:
Naprawianie | Aktywator | Dowodzenie | Czar | Indywidualizacja
UNLEASHING STRENGTHS: I build on my 10 years managerial experience from an international corporate environment. My main areas of expertise are change management, strengths based development and engagement. I also incorporate approaches such as mindfulness, NVC and provocative coaching. I help leaders and their organizations succeed by leveraging their Strengths.

I am a co-founder of Strengths Community, which helps organizations identify and leverage strengths of their leaders, teams and employees. We support our Clients in strengthening engagement of their employees and developing their business. We know that people’s natural talents form a potential, which if unleashed drives business results.

We promote Strengths-Based development in Poland: on a Facebook group (Strengths Community - Społeczność mocnych stron i talentów Gallupa) and during regular Strengths meetups.

My most dominant natural talents are:
Restorative | Activator | Command | Woo | Individualization